Oferta

Nasza oferta obejmuje:

 • projektowanie w dziedzinie budownictwa ogólnego w tym: budownictwo mieszkaniowe, szkolnictwo, obiekty sportowe;
 • specjalistycznego m.in. obiekty liniowe (sieci przesyłowe energetyczne, ciepłownicze, sanitarne i wodociągowe)
 • drogownictwa;
 • służby zdrowia;
 • wyceny obiektów budowlanych i kosztorysowanie;
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych;
 • oceny i ekspertyzy techniczne.
 • sprzedaż gotowych projektów;
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego na realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych;
 • powiernictwo inwestycyjne;
 • wykonywanie zbiorczych zestawień kosztów w fazie projektowania, jak i rozliczeń rzeczowo-finansowych zadań inwestycyjno – remontowych po zakończeniu realizacji inwestycji;
 • pełnienie nadzorów budowlanych w branżach: budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych;
 • wykonawstwo robót inst.elektrycznych;
 • pomiary i badania instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • instrukcje eksploatacji urządzeń elektrycznych w obiektach.

Prowadzone nadzory budowlane i inwestorskie realizowane są na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz osób prawnych.

Firma LEADER sc Żary zatrudnia inspektorów nadzoru budowlanego i projektantów wszystkich branż budownictwa posiadających duże doświadczenie zawodowe oraz wiedzę w dziedzinie sztuki budowlanej. Firma LEADER sc Żary, jest jedną z nielicznych, lecz jedyną z najdłużej działających firm w województwie lubuskim, realizującą kompleksową obsługę inwestorską oraz usługi projektowe w dziedzinie budownictwa.